Vandaag open van 08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u00.

Bronpompen

Bronpompen of dieptepompen worden aanbevolen voor het verpompen van schoon tot licht vervuild water waarbij hoge bedrijfsdruk en opvoerhoogtes nodig zijn en/of wanneer de toegang tot putten, vloeistofreservoirs of -tanks een kleine diameter hebben.

Toepassingen

Naast het omhoog pompen van water uit waterputten, -bassins en -tanks kunnen bronpompen ook gebruikt worden om water uit kelders, vaten, vijvers en andere bronnen te pompen.