Vandaag gesloten.

Bronpompen

Bronpompen of dieptepompen worden aanbevolen voor het verpompen van schoon tot licht vervuild water waarbij hoge bedrijfsdruk en opvoerhoogtes nodig zijn en/of wanneer de toegang tot putten, vloeistofreservoirs of -tanks een kleine diameter hebben.

Toepassingen

Naast het omhoog pompen van water uit waterputten, -bassins en -tanks kunnen bronpompen ook gebruikt worden om water uit kelders, vaten, vijvers en andere bronnen te pompen.