Vandaag gesloten.

Kruisstukken Walterscheid

Een kruisstuk is, samen met de gaffels, een onderdeel van een aandrijfas en bevindt zich in de kruiskoppeling aan weerszijden van de aandrijfas. Het kruisstuk is een beweegbaar kruis dat tussen de twee gaffels zit. 

Om vroegtijdige schade te voorkomen moeten de smeernippels op de kruisstukken, naar gelang het smeerinterval, regelmatig gesmeerd worden. Bij een standaard afdichting bevindt de smeernippel zich in het midden van het kruisstuk en bij de cupsmering-afdichting is dat bovenop het kruisstuk, op de cup. Kuisstukken met cupsmering zijn eenvoudiger te smeren doordat ze eenvoudiger te bereiken zijn op de cardanas. 

Lees verder

Toepassing

  • Aandrijfassen