Open today from 07:00 AM until 12:00 PM and from 12:45 PM until 06:00 PM.

[KOPIE] [KOPIE] [KOPIE] [KOPIE] [KOPIE] [KOPIE] [KOPIE]

Comex Drenag 1000
Max liquid temperature
Debiet
Opvoerhoogte
Solid passage
Voltage
Vervuilingsgraad water
Toepassing

Beschrijving 

DAB vuilwaterpomp voor het afvoeren van schoon afvalwater, zanderig of modderig water met vaste bestanddelen tot 10 mm diameter.

 Geschikt voor residentiële toepassingen en het afpompen van afvalwater op bouwwerven.